Таблица с интеграли на тригонометрични функции

Уикимедия списък

Това е таблица с интеграли (примитивни функции) от тригонометрични функции. За по-пълна таблица с интеграли вижте таблица на интегралите и списък с интеграли.

Костантата c не е нула.

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само sinРедактиране

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само cosРедактиране

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само tanРедактиране

 
 
 
 
 
 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само secРедактиране

 
 
 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само cscРедактиране

 
 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само cotРедактиране

 
 
 
 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само sin и cosРедактиране

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само sin и tanРедактиране

 
 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само cos и tanРедактиране

 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само sin и cotРедактиране

 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само cos и cotРедактиране

 

Интеграли от тригонометрични функции съдържащи само tan и cotРедактиране