Спонтанно нарушение на симетрията

Спонтанното нарушение на симетрията е спонтанен процес на нарушение на симетрията, чрез който физическа система в симетрично състояние се довежда до асиметрично състояние.[1][2][3] То може да описва системи, при които уравненията на движение или операторът на Лагранж спазват определени симетрии, но най-нискоенергийните вакуумни решения не проявяват същото ниво на симетрия. Когато системата навлезе в някое от тези вакуумни решения, симетрията се нарушава, макар операторът на Лагранж да поддържа същата симетричност.

Пример за това е спонтанното намагнетизиране на феромагнетиците, което води до определена посока при първоначалната сферична симетрия на взаимодействията в системата.[4] Явлението на спонтанното нарушение на симетрията е често срещано в природата.[4] Много разнообразни примери за това могат да бъдат намерени в класическата механика.

Свръхфлуидността и свръхпроводимостта също са тясно свързани със спонтанното нарушение на симетрията, но по квантово-механичен начин. Няколко случая на спонтанно нарушение на симетрията са също важни в стандартния модел.

ИзточнициРедактиране

  1. Vladimir A. Miransky, Dynamical Symmetry Breaking in Quantum Field Theories. p. 15. ISBN 9810215584
  2. Patterns of Symmetry Breaking. Edited by Henryk Arodz, Jacek Dziarmaga, Wojciech Hubert Zurek. p. 141.
  3. Bubbles, Voids and Bumps in Time: The New Cosmology. Edited by James Cornell. p. 125.
  4. а б Spontaneous Symmetry Breaking: General. Frank Wilczek