Спорът е обсъждане, в което се сблъскват различни гледни точки на участниците.

Спорът на Христос с фарисеите - гравюра от Гюстав Доре

По време на спор се изясняват разногласията между двама или повече спорещи. За да има спор, е нужно да има различно виждане или разногласия между участниците.

Ако няма разногласия или ако участниците в спор стигнат до единомислие, спорът се приключва, достигането на единомислие се нарича още консенсус.

Възможно е различията между участниците да достигнат точка, в която спорът се превръща в „нерешим“, т.е. невъзможност за достигане на единомислие.

Когато участниците в един спор продължат да настояват на гледните си точки и никоя страна не желае да направи отстъпки, възможно е да се получи ожесточен спор. Ожесточаването на спора води до възникване на конфликти.

За да бъде решен даден спор, е нужно да има отстъпки от едната или другата страна, желание за изслушване на събеседниците, толерантност, взаимно уважение. Отстъпката по същество, правена по време на спор, се нарича още компромис.

Синоними редактиране

Диспутът е научен спор пред публика.

Други думи с подобно значение са: дискусия, караница, препирня, сблъсък.

Относно разрешаването на спорове в Уикипедия вижте У:СПОР.