Споразумение за търговията с услуги

Споразумение за Търговията с Услуги (акроними СТУ; англ. TISA (или TiSA); фр. ACS) е тайно договаряно международно споразумение за дерегулация и либерализация на условията, при които възмездно се предлагат услуги. В преговорите участват 50 страни (в т.ч. България), Обхватът и целите на споразумението неизбежно ще засегнат и услугите предлагани в публичния сектор.

През юни 2014 г. Уикилийкс [1] публикува чернова на проект за Споразумението във финансовия сектор, датирана два месеца по-рано. От документа личи, че на този етап съдържанието му е обявено за тайна с петгодишна давност. През следващия месец, на 22 юли, Европейската комисия оповестява своите позиции.[2]

РамкаРедактиране

Преговорите се водят в рамките на Световната търговска организация и засягат редица положения от сключеното през 1995 г. Общо споразумение по търговията с услуги. Кръгът преговори Доха завършва без успех, но през 2012 г. икономически развитите страни[3] решават да договорят общи правила за търговията с услуги. Преговорите се водят в Женева, в представителството на Австралия, с четири сесии през 2013 г. и две през 2014 г.

СъдържаниеРедактиране

Споразумението цели уеднаквяване на условията, при които се предлагат платените услуги в различни страни. Водещи принцип е съблюдаването на минимума, т.е. страните, които поддържат ограничения, следва да ги отменят, стигайки до общ за всики минимум. Преговаря се, дали тази основа следва да се фиксира към момента на подписване или да се променя всеки път, когато някоя от страните участнички отменя ограничения. Обвързващият характер на многостранното споразумение няма да позволява възстановяване на отменени регулации.

Страните, които не участват в преговорите, ще имат възможност по-нататък да се присъединят към постигнатите договорености.

ОценкиРедактиране

Тъй като преговорите се водят секретно, мненията за тях са от общ характер. Участниците, по подразбиране приемат икономическата полезност на споразумението. Всички изолирани от преговорите, в това число и гражданското общество, се отнасят с недоверие.

На 28 април 2014 Международната организация за обществени услуги организира уличен протест срещу водените преговори. Откритата петиция срещу споразумението до средата на 2014 е подписана от около 350 НПО.

ИзточнициРедактиране

  1. Press Release – Secret Trade in Services Agreement (TISA) – Financial Services Annex
  2. The EU publishes TiSA position papers
  3. В преговорният процес участват представители на САЩ, ЕС, Канада, Австралия и др. (общо 50 страни)

Външни препраткиРедактиране