Спътникови снимки

Спътниковите снимки са двумерни изображения на повърхността на небесно тяло, получено чрез фотографиране от изкуствен спътник.

Спътникова снимка на София

Снимката може да бъде както във видимия спектър, така и само на светлина в дадена дължина на вълната – като инфрачервени снимки и др.

Спътникови снимки на Земята се използват в редица научни области – география (картография и др.), океанография, климатология, археология, както и във военното дело за разузнаване.