Среден Атлантик (САЩ)

Средният Атлантик (на английски: The Mid-Atlantic) е регион в САЩ.

Средният Атлантик отбелязан на картата на САЩ. Някои от щатите отбелязани със светъл цвят понякога не са включени в Средния Атлантик според регионалната дефиниция.

Средният Атлантик се състои от: