Средна гласна

група гласни звукове
При разположение на символите по двойки, левият
обозначава незакръглена гласна, а десният - закръглена.

Средните гласни са група гласни звукове, използвани в някои човешки езици. Присъщо за средната гласна е разположението на езика, който застава по средата между позициите за учленение при предните и задните гласни.

Осемте основни средни гласни звукове, със самостоятелен символ в Международната фонетична азбука са:[1]