Средноаритметична стойност

(пренасочване от Средно аритметично)

Средноаритметично на n числа x1,x2...,xn е сборът им, разделен на броя им, т.е. .

ПримериРедактиране

  • Ако имаме три числа, събираме ги и делим сбора на 3:  .
  • Ако имаме четири числа, събираме ги и делим сбора на 4:  .
  • Ако имаме пет числа, събираме ги и делим сбора на 5:  .

СвойстваРедактиране

Средноаритметично е една от най-широко използваните числови характеристики. То се пресмята лесно и в повечето случаи е приемлива мярка за средната стойност на съвкупност от числови данни. В изключителни случаи обаче е възможно среднотоаритметично да даде напълно неадекватна представа за стойностите в дадено числово множество. Това става, когато някои числа в множеството са екстремални (т.е. много големи или много малки). Съществуват статистически методи за откриване на екстремални стойности. Препоръчително е среднотоаритметично да бъде изчислявано след премахване на екстремалните стойности; така то става много по-надеждна мярка за средна стойност. Алтернативата е да се използва някоя друга мярка, която е нечувствителна към екстремални стойности, например медианата.

Освен среднотоаритметично съществуват и други мерки за средна стойност: медиана, мода, средногеометрично, средно хармонично, средноквадратично и др.

Вижте същоРедактиране