Среднохармонична стойност

(пренасочване от Средно хармонично)

Средно хармонично на множество от числа в математиката и статистиката е усреднена величина, наред с със средното аритметично и средното геометрично, известни от древността и изследвани от Питагор. Средното хармонично дава по-голяма тежест на по-малките стойности.

Формула редактиране

Средното хармонично на множеството числа [a1, a2, ..., an] се дава с формулата:

 

Вижте също редактиране