Стати Василев Статев е български учен – икономист и математик, и университетски преподавател. На 19 декември 2011 г. е избран за 18-и ректор на Университета за национално и световно стопанство, който пост заема до 18 декември 2019 г., когато изтича вторият му мандат.

Стати Статев
български икономист

Роден

Националност Българска
Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Университет за национално и световно стопанство
Научна дейност
Област Макроикономика и икономика на България
Школа Кейнсианец
Работил в УНСС, БНБ
Известен с 18-и ректор на УНСС

ОбразованиеРедактиране

Роден е на 19 юни 1955 г. в Бургас. Започва (1969) да учи в Английската гимназия в града, прехвърля се (1971) и завършва (1974) Националната математическа гимназия в София.

Следва и се дипломира с пълно отличие по специалност „Политическа икономия“ във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ (1976 – 1980) и по специалност „Математика“ в Софийския университет (1981 – 1984).

Удостоен е с научни степени след защита на дисертационен труд:

  • „кандидат на икономическите науки“ (днес: доктор по икономика), ВИИ (1987) – с дисертация на тема „Социална ефективност на общественото производство“;
  • „доктор на икономическите науки“ – с дисертация на тема „Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 1991 – 2006)“

Има дългосрочни специализации:

Научна кариераРедактиране

От ноември 1980 г. работи във Висшия икономически институт „Карл Маркс“, преименуван на Университет за национално и световно стопанство, като преминава в преподавателската си кариера всички стъпала и научни звания:

  • асистент (1980), старши асистент (1983), главен асистент (1987) – и 3-те звания по „Политическа икономия“,
  • доцент (1990) и професор – и 2-те звания по „Икономикс“.

Междувременно е:

  • гост-професор в Бостънския университет – през април – юни 1990 г. и юни – август 1991 г.
  • консултант на Световната банка – през юни – септември 1990 г.

Преподавал е също в Новия български университет в София и в Университета на Пирея, Гърция.

Преподава учебни дисциплини главно в областта на макроикономиката. Участвал е в 4 международни научни проекта, като на 2 от тях е ръководител. Има издадени множество монографии, учебници и учебни помагала, публикувани статии и непубликувани трудове.

Преди избора му за ректор на УНСС на 19 декември 2011 г. е заемал следните академични длъжности:

  • научен секретар на Специализирания научен съвет на ВАК по „Икономическа теория и макроикономика“;
  • директор на Врачанския стопански филиал на УНСС;
  • заместник-ректор и първи заместник-ректор на УНСС.

Членува в следните научни организации: Съюз на учените в България, Съюз на икономистите в България; Съюз на българските еколози, Нюйоркска академия на науките.

Агентурна принадлежностРедактиране

Вербувал го служителя – кап. Огнян Вангелов Бохоров на 1 февруари 1989 г., регистриран на 20 февруари 1989 г., ръководил го служителя кап. Огнян Вангелов Бохоров. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: ДС, ПГУ. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството – секретен сътрудник. Псевдоним: Стойновски. Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1: Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6724; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12 – 1395/ 13 юли 2009 г. Снет от действащия оперативен отчет.[1][2][3]

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране