Стенга се нарича удължение на мачтата на ветроходен плавателен съд. В зависимост от вида на мачтата има фок-стенга (стенга на фокмачтата), грот-стенга (стенга на гротмачтата) и т.н.

Корабна мачта. Стенгата е оцветена в червено.