Стилизация е термин, който в контекста на изобразителното изкуство и литературата се ползва с различни значения.

Стилизация в изобразителното изкуствоРедактиране

В изкуството терминът „стилизация“ означава опростяване и обобщаване на изобразяваните обекти – хора, животни, растения, предмети – чрез извеждане на преден план на техните най-характерни елементи за сметка на други по-слабо специфични детайли. Стилизацията придава на елементите от една композиция абстрактност и условност. Силно застъпена е в приложните и декоративните изкуства. Виждате обекта по-ясен.

Стилизация в литературатаРедактиране

В литературата терминът „стилизация“ означава съзнателно и целенасочено подражание и наподобяване на стила на даден писател, жанр, литературно течение или цяла епоха, с цел да се постигне определен речев или исторически колорит и у читателя да бъдат породени определени асоциации и усещания. Ако не се прилага с мярка, стилизацията постига обратен ефект, като създава усещане за изкуственост, предвзетост и езиков маниеризъм.

Различават се основно два вида литературна стилизация: жанрова и историческа.

В българската литература стилизацията е характерна за творчеството на Петко Ю. Тодоров и Николай Райнов.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • „Речник на литературните термини“, Наука и изкуство, София, 1968
  • „Енциклопедичен речник на литературните термини“, Иван Богданов, Издателство „Петър Берон“, София, 1993