Стихосбирка

книга със стихотворения

Стихосбирка е книга със стихотворения. Обикновено в стихосбирка се подбират и издават стихотворения на един поет, обединени от една широка тема, свързани с определена страна на живота или с някои исторически събития. Понякога стихосбирката обхваща стихотворения с разнообразна тематика.

Източници редактиране

  • „Речник на литературните термини. Четвърто преработено и допълнено издание“, Издателство „Наука и изкуство“, София, 1980, стр. 660.