Емблема за пояснителна страница За списанието вижте Страница (списание).

Страница е едната страна на лист хартия. В книги или други документи страниците се обозначават с уникални номера, за да се улесни цитирането и намирането на конкретна информация. Броят страници може да се използва за измерване на количеството информация в даден документ.

Страници на книга

Вижте същоРедактиране