Стрема е гръцка мерна единица за площ, използвана при продажба на поземлени имоти. Една стрема е равна на 1000 m2, т.е. на 1 декар или на 0,1 хектара.

СъотношенияРедактиране

Една стрема е равна на:
- парцел с размер 32 m дължина и 31,25 m ширина
- правоъгълник с размер 100 на 10 m
- квадрат със страна 31,6227766 m
- 1 декар
- 0,1 хектара
- 0,001 квадратни километра

ИсторияРедактиране

Стремата е мерна единица, която започва да се използва от времето на Византийската империя и е равна на тогавашния шиник. За първи път се споменава през 1239 г. Използването ѝ продължава и в Отоманската империя, като тогава се е използвала като единица за площ под името дьонюм (dönüm), като тя е съставлявала 900, 918-919, 939,8, 1250, 1600 или 2500 m2, но която днес е равна на 1000 m2, както и стремата.