Отваря главното меню
Византийските теми на Балканския полуостров през 1045 година

Тема Стримон е византийска военноадмнистративна единица в българските земи по времето на византийската власт.

До 1018 година земите на тази тема са в българско управление. След това Византия устройва тази област по неин образец. Създадена е тема Стримон. Тя обхваща земите по течението на река Струма.

Включена в пределите на България през 1191 година.

Византийски теми в България Флаг на Византия
Теми
Паристрион | Македония | България | Тракия | Сирмиум | Дирахий | Солун | Стримон | Филипопол