Строителство на сгради

икономическа дейност
Тази статия е за стопанския отрасъл. За учебната дисциплина вижте Сградостроителство.

Строителството на сгради, наричано също високо строителство, е подотрасъл на строителството в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Строителство на сгради
КИД-2008
-F. Строителство
→41. Строителство на сгради
41.1. Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
41.2. Строителство на жилищни и нежилищни сгради

Секторът обхваща дейностите по изграждане на сгради – жилищни, промишлени, административни, обществени и други – както и свързаните с техния ремонт, поддръжка и реконструкция.[1]

Бележки редактиране