Структурата на научните революции

Структурата на научните революции[1] (на английски: The Structure of Scientific Revolutions[2]) е философско произведения на Томас Кун, публикувано през 1962 и допълнено през 1970.

Структурата на научните революции
The Structure of Scientific Revolutions
АвторТомас Кун
Първо издание1962 г.
Оригинален езиканглийски
Видфилософско съчинение

Това съчинение се смята за най-значителния принос на Кун към философията на науката. Авторът разглежда науката едновременно като начина, по който се развиват научните идеи и като социален феномен. Той обосновава теорията си като се опира на многобройни факти и примери от История на науките. Кун въвежда понятието научна парадигма и преосмисля идеята за научна революция; представя ново виждане за научния прогрес и разграничава нормална наука от екстраординарна наука.

Според Кун развитието на научните идеи е динамичен процес, който се извършва в две последователни фази. В първата фаза на нормалната наука -- фаза на плавно развитие -- научните идеи се обогатяват въз основа на приемственост спрямо съществуващите дотогава възгледи и методи[3]. Втората фаза на научната революция -- фаза на разрив -- е преход към качествено ново състояние на науката, при което се отхвърлят господстващите възгледи и начини на работа[4].

Бележки редактиране

  1. Структурата на научните революции, София: Петър Берон, 1996
  2. Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 2-nd edition 1970
  3. Вж. Кун, цит. произв., глава IV
  4. Вж. Кун, цит. произв., глава IX