Структура на МВнР в България

Структурата на МВнР в България е[1]:

Министерство на външните работиРедактиране

МинистърРедактиране

 • Инспекторат
 • Дирекция „Вътрешен одит“

Политически кабинетРедактиране

 • Началник на ПК
 • Говорител
 • Парламентарен секретар

Постоянен секретарРедактиране

 • Генерални дирекции
  • Дирекция „Европейски въпроси“
  • Дирекция „Политически въпроси“
  • Дирекция „Двустранни отношения“
  • Дирекция „Глобални въпроси“
 • Специализирана администрация
  • Дирекция „Пресцентър“
  • Дирекция „Протокол“
  • Дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“
  • Дирекция „Ситуационен център“
  • Дирекция „Консулски отношения“
  • Дирекция „Правна“
  • Дирекция „Международно право и право на ЕС“
  • Дирекция „Външно икономически отношения“
  • Дирекция „Политически институции на Европейския съюз“
  • Дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“
  • Дирекция „Югоизточна Европа“
  • Дирекция „ОВППС на Европейския съюз“
  • Дирекция „НАТО и регионална сигурност“
  • Дирекция „Източна Европа и Централна Азия“
  • Дирекция „Америка“
  • Дирекция „Близък изток и Африка“
  • Дирекция „Азия, Австралия и Океания“
  • Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“
  • Дирекция „Права на човека“

Главен секретарРедактиране

 • Обща администрация
  • Дирекция „Човешки ресурси“
  • Дирекция „Бюджет и финанси“
  • Дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“
  • Дирекция „Административно и информационно обслужване“
  • Дирекция „Сигурност“

БележкиРедактиране