Структура на ММС в България

Структурата на ММС в България е[1]:

Министерство на младежта и спортаРедактиране

МинистърРедактиране

 • Инспекторат
 • Звено за вътрешен одит
 • Служител по сигурността на информацията

Политически кабинетРедактиране

 • Началник на политическия кабинет
 • Парламентарен секретар

Главен секретарРедактиране

 • Специализирана администрация
  • Дирекция „Международни младежки програми“
  • Главна дирекция „Политика за младежта“
  • Дирекция „Държавна собственост“
  • Главна дирекция „Спорт за учащи и спорт в свободното време“
  • Дирекция „Научно и медицинско осигуряване“
  • Дирекция „Спорт за високи постижения“
  • Дирекция „Европейска координация и международна дейност“
 • Обща администрация
  • Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
  • Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
  • Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Вижте същоРедактиране

БележкиРедактиране