Отваря главното меню

Структура на МОСВ в България

Министерство на околната среда и водитеРедактиране

МинистърРедактиране

 • Инспекторат
 • Служител по сигурността на информацията
 • Финансови контрольори
 • Звено за вътрешен одит

Зам.-министърРедактиране

Политически кабинетРедактиране

 • Началник на политическия кабинет
 • Парламентарен секретар

Главен секретарРедактиране

 • Специализирана администрация
  • Дирекция „Води“
  • Дирекция „Земни недра и подземни богатства“
  • Дирекция „Координация на регионалните инспекции по околната среда и водите“
  • Дирекция „Национална служба за защита на природата“
  • Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“
  • Дирекция „Превантивна дейност“
  • Дирекция „Стратегия, европейска интеграция и международно сътрудничество“
  • Дирекция „Управление на отпадъците“
  • Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда“
  • Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“
 • Обща администрация
  • Дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване“
  • Дирекция „Управление на финансите, собствеността, човешките ресурси и връзки с обществеността“

Началник на отдел „Връзки с обществеността и протокол“Редактиране

Вижте същоРедактиране

БележкиРедактиране

 1. МОСВ. Структурата на околната среда и водите в официалния му сайт.