Структурни изменения на публичността

Структурни изменения на публичността (на немски „Strukturkwandel der Öffentlichkeit“) е заглавието на публикуваната през 1962 г. дисертация на д-р Юрген Хабермас в специалност политология. Поздалгавието е „Изследвания върху една категория на буржоазното общество“. Хабермас, подобно на последващата дискусия в областта на социалните науки, описва всеобхватен социален процес, в който са включени медиите и политиката, както и бюрокрацията и икономиката, които формират появата на модерното масово общество.

Структурни изменения на публичността
Strukturwandel der Öffentlichkeit
Корица на немското издание
Корица на немското издание
Автор Юрген Хабермас
Първо издание 1962 г.
Flag of Germany.svg Германия
Оригинален език немски
Жанр дисертация

На български дисертацията е преведена от немски език от Стилиян Йотов от Центъра за изследване на демокрацията и издадена от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ през 1995 година.

Тезата на ХабермасРедактиране

Хабермас описва развитието на буржоазната обществена сфера през осемнадесети и началото на деветнадесети век.

Първият преход се е случил в Англия, Франция, САЩ и Германия в продължение на 150 години от края на седемнадесети век. Хабермас се опитва да обясни растежа и упадъка на обществената сфера, като свързва политическите, социалните, културните и философските развития помежду им в мултидисциплинарен подход.

Първоначално съществуват монархични и феодални общества, които не правят разлика между държава и общество или между обществена и частна сфера. Тези феодални общества са преобразени в буржоазен либерален конституционен ред, който различава между публично и лично пространство. В рамките на частната сфера описва проявилата се „буржоазна обществена сфера“ в която се води рационално-критичен политически дебат, който формира ново явление, наречено обществено мнение. Тази първа голяма промяна се случва заедно с възхода на ранния неиндустриален капитализъм.

Вторият преход описва преминаването от либералната „буржоазна обществена сфера“ към съвременното масово общество на социалната държава. От началото на 30-те години на ХХ век се оформят нови социални, културни, политически и философски развития, които описват противоречията на обществената сфера. В модифицирания либерализъм на Мил и Токвил, Хабермас вижда емблематични проявления на тези противоречия.

Успоредно с тази философска прогресия срещу класическия либерализъм се наблюдава и социално-икономическа трансформация, задвижвана от индустриализацията. Резултатът са масовите общества, характеризиращи се с потребителски капитализъм. Разграниченията между публичното и частното и между държавата и обществото отново се размиват. Тези процеси водят до появата на модерната социална държава. Според Хабермас тези промени могат да се разглеждат като част от по-голяма диалектика, в която се правят политически промени в опит да се спаси либералният конституционен ред. Крайният ефект е разрушаването на „буржоазната обществена сфера“.

ИзточнициРедактиране

  • Хабермас, Юрген: „Структурни изменения на публичността: Изследвания върху една категория на буржоазното общество.“, превод от немски на Стилиян Йотов, София, Център за изследване на демокрацията, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. ISBN 954-07-0772-2
  • Якоби, Едмунд: „50 класици Философи: Мислители от античността до днес“, София, Просвета, 2006. ISBN 954-01-1502-7