Струнният инструмент е музикален инструмент, който използва опънати струни за извличане на звук.

При по-голямата част от тях, струните са опънати по гриф. Те са изпънати с различна сила, за постигане на звук с различна честота и тоналност. С притискане на струната на различна дължина по грифа, на практика се получава различна дължина на самата струна и така се получават различни тонове. Праговете на грифа са разпределени на определено разстояние един от друг, за да се постигне правилно скалиране на тоновете (за да звучи вярно). Струнните инструменти се делят на:

Разделянето на струнните инструменти се основава на близостта в конструкцията им и начина на звукоизвличане – чрез трептене на струната. То може да бъде предизвикано чрез триене на лък, чрез дърпане с пръсти, чрез пластинка (плектрон) или чрез удар.

Лъковите струнни инструменти са съществували още през 5 век преди новата ера. Най-ранният предшественик е гуслата – лъков инструмент със славянски произход.