Субект

Уикимедия пояснителна страница

Субект е понятие, изразяващо обозрима и/или мисловна категория, която насочва внимание. Субектът е закономерно обвързан с обект, към който се насочва вниманието.


Понятието „субект“ е корен на думата субективно.


В жаргона с него се обозначава неопределен индивид или същество. Субектът винаги целенасочено и съзнателно въздейства върху обекта. Поради това субекти могат да бъдат наричани само разумно същество, обществена институция или държавен орган. Обекти се наричат всички неща, които подлежат на въздействието. Между субекта и обекта съществува взаимна, двустранна връзка, т.е. това не са абстрактно-противоположни понятия. Смисълът на тази връзка е „очовечаването“ на обекта, преобразуването му така, че да служи на определени човешки потребности. В хода на взаимодействието с обекта обаче вследствие на обратната връзка се променя и самия субект. Плод на взаимодействието между субекта и обекта е живата практика.[1] По-интересни са случаите на взаимодействие между субектите или на превръщането на субекти в обекти. (Пример – тя е обект на неговата похот...)

Източници

редактиране
  1. Философски речник, София 1978, стр. 569

Вижте също

редактиране