Вижте пояснителната страница за други значения на субстрат.

Субстратът (на латински: substerno – „постилам отдолу, подлагам“) като биологичен термин означава изходно вещество. Терминът има две основни значения в биологията:

  • субстрат в смисъл на изходно вещество за биологичен синтез на други вещества и продукти – така например желязото е един от субстратите, необходими за синтеза на хемоглобина; в специализираната литература се среща още едно название за това значение на субстрата – прекурсор;
  • субстрат в смисъл на изходно вещество, което специфично се метаболизира от определен ензим; важно е да се знае, че всеки ензим има отделен, строго специфичен субстрат – не са открити ензими, които имат повече от един субстрат.