Сумиращо ядро в е редица от непрекъснати функции в , които изпълняват следните условия.

  • (1)
  • (2)
  • за всяко е изпълнено
. (3)

Положително сумиращо ядро е ядро, за което функциите са положителни, т.е. за всяко t, n. За тях условието (2) е излишно.

Основно свойство на сумиращото ядроРедактиране

Нека f бъде функция от  , а   бъде сумиращо ядро. Тогава

 

Сходимостта е в нормата на  .

Примери за сумиращо ядроРедактиране

ЗабележкаРедактиране

Ядрото на Дирихле не е сумиращо ядро, понеже не удовлетворява условията (2) и (3).