Сухопътни войски

въоръжени сили за водене на бойни действия по суша

Сухопътните войски са вид въоръжени сили за водене на бойни действия по суша.

Бойци от сухопътните войски с велосипеди, 1920 – 1930, ДАА
Бойци от инженерен отряд на учение, 1920 – 1930
Бойци от автомобилните войски, 1920 – 1930
Обучение в свързочните войски, 1920 – 1930

Организационно се състоят от различни по размер военни формирования: обединения, съединения, части и подразделения.

Включват следните родове войски: