Сухопътни войски

въоръжени сили за водене на бойни действия по суша
(пренасочване от Сухопътни сили)

Сухопътните войски са вид въоръжени сили за водене на бойни действия по суша.

Бойци от сухопътните войски с велосипеди, 1920 – 1930, ДАА
Бойци от инженерен отряд на учение, 1920 – 1930
Бойци от автомобилните войски, 1920 – 1930
Обучение в свързочните войски, 1920 – 1930

Организационно се състоят от различни по размер военни формирования: обединения, съединения, части и подразделения.

Включват следните родове войски: