Сфинктер на Бузи

Сфинктерът на Бузи (колоцекален сфинктер на Бузи) е кръговиден сфинктер̀, разположен на границата между сляпото черво и възходящото ободно черво.

Сфинктер на Бузи
lang=bg
Разположение на сфинктера на Бузи
Система Мускулна