Сфумато (живопис)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Сфумато.

Сфумато е техника в живописта, използвана за първи път от Леонардо да Винчи. Отличава се с наслоявания на полупрозрачни пластове велатурен лак, като се разместват контурите на всеки следващ слой. Това придава на картината особена, замъглена въздушна перспектива и по-голяма дълбочина на фона. Някои от учениците на Леонардо, както и други по-късни художници, като например Кореджо, също са използвали този стилистичен похват.

Детайл от Мона Лиза на Леонардо да Винчи, илюстриращ сфумато