Счетоводен баланс

Счетоводният баланс[1] е техническо средство за реализиране на способа на балансовото обобщаване. Термин е от финансовото счетоводство и управленското счетоводство.

По своята същност това е инструмент за получаване на счетоводна информация, която се отличава със следните характеристики:

  • статична информация за състоянието на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към определен момент;
  • обобщена информация по раздели, групи и статии (еднородни показатели) за активите, пасивите и собствения капитал на предприятието;
  • организирана информация с обективнo равенствo: Сумата на активите е равна на сумата на собствения капитал плюс сумата на пасивите.

Забележка. не е произведение на , а означава на брой елементи от състава на собствения капитал (СК).

Структура и съставРедактиране

Актив и пасивРедактиране

Активът отразява имуществото на предприятието и позициите се подреждат според ликвидността на активите, като се започва от най-неликвидните активи и се стига до най-ликвидните. Пасивът е дясната страна на счетоводния баланс и отразява източниците на финансиране за това имущество – собствени и чужди.

Активи, пасиви и собствен капиталРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • Градев, Н. „Обща теория на счетоводството“. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2003
  • Пергелов, К. „Счетоводство и анализ на баланса“, 2004


БележкиРедактиране

  1. Също: „счетоводно имуществено равнение“ или само „имуществено равнение“.