Вижте пояснителната страница за други значения на Събор.

Съборът (също и сбор) е редовно събитие (обикновено ежегодно) в дадено населено място – обикновено село, на което жителите и произхождащите от селището се събират, като канят и гости (сборяни или съборджии), за да празнуват. Често това е денят на светеца покровител на селището или друг ден с голямо значение в историята на мястото.

Обикновено на площада и главните улици пътуващи търговци разпъват сергии, а гостите си купуват дребни неща. Устройва се и панаир с множество увеселителни атракции, където децата се забавляват.

През XX век съборите в градовете все по-често са наричани панаири, които обаче нямат голямо търговско значение, тъй като там не се сключват търговски сделки на едро.

Известен събор в България е Копривщенският – посветен на народните песни, танци и занаяти и провеждан през август на всеки 5 години с национално и широко международно участие. Първото му издание е през 1965 година.

Вижте също редактиране