Съвет за електронни медии

специализиран орган, който регулира радио- и телевизионната дейност в Република България

Съвет за електронни медии, често наричан с абревиатурата си СЕМ, е независим специализиран орган, който регулира радио- и телевизионната дейност в Република България, като регистрира или издава лицензии за осъществяването на такава дейност и упражнява надзор върху дейността на радио- и телевизионните оператори, излъчващи програми на територията на страната.

Членове на СЕМ през годините:

Външни препраткиРедактиране