Съвет за светските лица

Съветът за светските лица към Междуритуалната епископска конференция в България е постоянна съвет, която има за задача:

  • да се занимава с проблемите на апостолата на светските лица