Съветът за семействата към Междуритуалната епископска конференция в България е постоянна съвет, която има за задача:

  • пропагандиране на традиционните семейни ценности и класическите семейни модели