Съдебна палата

вид административна сграда

Съдебната палата е представителна административна сграда, в която се помещава съдилище, а в някои случаи – и други служби, свързани с неговата работа.

Съдебната палата в София
Вижте пояснителната страница за други значения на Съдебна палата.

В съдебните палати са разположени заседателни зали, канцеларии и други обслужващи помещения. В Съединените щати провинциалните съдебни палати обикновено помещават и съответната окръжна администрация.