Съд за душата (Древен Египет)

Съдът за душата (Съдът на Озирис) според египетските вярвания е задгробен съд, воден от върховния бог Озирис.

Съдът на Озирис

В Древен Египет за разлика от Месопотамия, хората вярвали, че има щастие и хубав живот след смъртта. Те вярвали, че щом човешките „ка“ (или човешката душа) напуснат тялото, те след определен път се изправят пред Съда на Озирис. Ако покойника премине съда успешно, той бива възнаграждаван с вечното право да живее в подземното царство.

Съдът се наблюдава от Озирис и протича в присъствието на Тот, Анубис и чудовището Аммут, както и на други древноегипетски божества.

От едната страна на везните на правосъдието се поставя сърцето на покойника, а от другата стои перото на истината, което принадлежи на богинята на правосъдието Маат. Ако перото не натежи, везните се изравнят, значи човекът е живял праведно и душата му се допуска в подземното царство. Ако сърцето се окаже по-тежко от перото на истината означавало, че човекът приживе е извършил много грехове. Тогава сърцеядът Аммут (Аммит) поглъща греховното сърце и душата на покойника бива лишавана от живот в отвъдното.