Съновникът е книга или друг каталог, предназначен за тълкуване на сънища.

Корица на руски съновник от 1883 година

Съновниците са систематизирани сборници от образи от сънищата със съответната им интерпретация. Тя обикновено се базира на установени представи в съответната култура. Например, в класическата Античност сънищата се разглеждат като подсказващи бъдещето и съдържащи в скрита форма решения на проблемите на сънуващия. Макар някои психолози да се опитват да интерпретират конкретни сънища, съновниците като цяло са смятани за лишени от научна стойност.[1]