Сървър (на английски: server) e термин, който има две тясно свързани значения:

  • Сървърът е компютърна програма, която предоставя услуги на други програми, наречени в този контекст клиентски софтуер (Client). Сървърът стартира като услуга, която обслужва заявки на други програми („клиенти“), които могат, а могат и да не бъдат стартирани на същия компютър.
  • Сървърът е също така компютър, стартиращ сървърен софтуер и предоставящ една или повече услуги (като например хост)[1] на други компютри в същата мрежа. В повечето случаи хардуерните изисквания към този компютър са по-високи от изискванията към хардуера на стандартния настолен компютър, който не функционира като сървър. В допълнение, може да има специални изисквания за архивиране и др.
Сървъри в център за данни. Няколко сървъра са качени на решетка и свързани с KVM суич.

Сървърният софтуер се характеризира с това, че работи на базата на приложение, което слуша за заявки (request) и връща отговор (response), като и двете операции са по предварително зададен протокол. Тъй като заявката може да пристигне по всяко време, сървърният софтуер е постоянно стартиран, чакайки за заявка, за разлика от клиентски софтуер, при който потребителят слага край с последната използвана операция.

Сървърът е компютър, който работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа. При комуникацията сървърът предоставя услуги към останалите компютри, наричани клиенти. Терминът „сървър“ е пряко свързван с модела за обслужване (наричан още мрежова архитектура) клиент-сървър, който представлява антипод на модела P2P (peer-to-peer, равен към равен).

Най-често използваните от потребителите сървърни приложения са:

ГалерияРедактиране

Сървърна решетка, гледана отзад  
Сървъри на Фондация Уикимедия, гледани отзад  
Сървъри на Фондация Уикимедия, гледани отзад  

ИзточнициРедактиране