Сървър (на английски: server) e термин, който има две тясно свързани значения:

  • Сървърът е компютърна програма, която предоставя услуги на други програми, наречени в този контекст клиентски софтуер (Client). Сървърът стартира като услуга, която обслужва заявки на други програми („клиенти“), които могат, а могат и да не бъдат стартирани на същия компютър.
  • Сървърът е също така компютър, стартиращ сървърен софтуер и предоставящ една или повече услуги (като например хост)[1] на други компютри в същата мрежа. В повечето случаи хардуерните изисквания към този компютър са по-високи от изискванията към хардуера на стандартния настолен компютър, който не функционира като сървър. В допълнение, може да има специални изисквания за архивиране и др.
Сървъри в център за данни. Няколко сървъра са качени на решетка и свързани с KVM суич.

Сървърният софтуер се характеризира с това, че работи на базата на приложение, което слуша за заявки (request) и връща отговор (response), като и двете операции са по предварително зададен протокол. Тъй като заявката може да пристигне по всяко време, сървърният софтуер е постоянно стартиран, чакайки за заявка, за разлика от клиентски софтуер, при който потребителят слага край с последната използвана операция.

Сървърът е компютър, който работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа. При комуникацията сървърът предоставя услуги към останалите компютри, наричани клиенти. Терминът „сървър“ е пряко свързван с модела за обслужване (наричан още мрежова архитектура) клиент-сървър, който представлява антипод на модела P2P (peer-to-peer, равен към равен).

Най-често използваните от потребителите сървърни приложения са:

Галерия редактиране

 
Сървърна решетка, гледана отзад
Сървърна решетка, гледана отзад  
 
Сървъри на Фондация Уикимедия
 
Сървъри на Фондация Уикимедия, гледани отзад
Сървъри на Фондация Уикимедия, гледани отзад  
 
Сървъри на Фондация Уикимедия, гледани отзад
Сървъри на Фондация Уикимедия, гледани отзад  

Източници редактиране