Състояние (шаблон)

Състояние е поведенчески шаблон за дизайн в обектно-ориентираното програмиране, който може да се използва за описване на машина на състоянията (напр. краен автомат)

UML диаграма, описваща шаблона Състояние

РолиРедактиране

  • Контекст – средата, която използва (и евентуално контролира) състоянията, описани чрез шаблона
  • Абстрактно съсотяние – абстрактен клас, описващ общата логика и интерфейса на състоянията
  • Конкретно състоятие – специфични реализации за всяко от състоянията

ПримериРедактиране

JavaРедактиране