Същество

(пренасочване от Същества)

Същество е понятие, изразяващо единица организирана жива материя. То може да е от всякакъв биологичен вид, включително и човек. Понятието е тясно свързано с това - "живот", понеже състоянието на живот е основна характеристика на съществото. Ето защо друг важен термин произлиза от това понятие - съществуване, което всъщност е равнозначно на "състояние на живот".