Отваря главното меню

Съюз на народната младеж

Съюзът на народната младеж е младежка политическа организация, създадена на 22 декември 1947 вследствие на обединението на Работническия младежки съюз, Българския земеделски младежки съюз, лявото крило на Съюза на социалистическата младеж и Младежкия народен съюз "Звено". Обединението е предшествано от създаването на т.нар. Комитети на демократичната младеж през 1946.

Организацията се намира под прякото ръководство и контрол на БКП.

Активисти на СНМ се включват в бригадирското движение през 1946-1948. Особено голям принос те дават в пътното строителство, селското стопанство и млекопреработвателна промишленост. С активното съдействие на СНМ в бригадирското движение са привлечени около 250 000 души от цялата страна.

Седмица след смъртта на Георги Димитров на 2 юли 1949, на 9 юли, СНМ свиква траурен конгрес, на който се преименува в ДСНМ (Димитровски съюз на народната младеж). На априлския пленум през 1956 година приема името ДКМС (Димитровски комунистически младежки съюз)