Сюжет (на френски: sujet) в художествените произведения е ходът на действието или наборът от събития в една история с причинно-следствените връзки между тях.[1] Сюжетната линия съдържа:

Сюжетът е верига от събития, като всяко едно е резултат от предшестващи и причина за следващи.[2]

Най-голяма роля сюжетът играе в драмата, но и комедиите, и трагедиите имат такъв. Най-малка е неговата роля в поезията. Още Аристотел изказва становище, че сюжетът е много важен за създаване на образите и оформянето на техните характери.

Типология на сюжетите

редактиране

Предприети са различни опити за класификация на сюжетните линии в литературните произведения, поделяйки и обединявайки ги по различни признаци, чрез което се отделят най-типичните. Анализът позволява да се отделят голяма група сюжети, известни като „бродещи сюжети“, които непрекъснато се повтарят под една или друга форма в художествените произведения. Един от най-известните опити за класификация е този на Борхес, който отделя общо четири сюжетни цикъла, но той е ограничен по-скоро до епическите произведения.

  • Първият включва щурм и обсада на укрепен град (Троянският цикъл, Илиада)
  • Вторият се отнася до мотива за дългото завръщане (Одисея)
  • Третият описва авантюристично пътешествие в търсене на нещо много ценно (Язон и Аргонавтите)
  • Последният, четвърти цикъл засяга смъртта на Бога (Христос)

Източници

редактиране
  1. Пашова, Галина и др. Речник на чуждите думи в българския език. Първо издание. Пловдив, Хермес, 2001. ISBN 954-459-841-6. с. 607.
  2. Михайлова, Весела и др. Литература за 5. клас. Първо издание. София, Просвета Плюс, 2016. ISBN 978-619-222-007-5. с. 31.

Вижте също

редактиране