ТЕЦ „Русе Изток“

електроцентрала в България
(пренасочване от ТЕЦ Русе Изток)

ТЕЦ „Русе Изток“ е топлоелектрическа централа в Русе.

ТЕЦ „Русе Изток“
Карта
МестоположениеРусе, България
СобственикТоплофикация Русе
Енергоносителантрацит
Капацитет400 MW
Открита1964 г.
Уебсайтwww.toplo-ruse.com

Проектната електрическа мощност на централата е 400 MW, осигурена от 6 турбини, а проектната топлинна мощност от регулируемите пароотбори на турбините е 624 MW.[1]

Оборудване редактиране

Парогенераторите в ТЕЦ „Русе – Изток“ са проектирани за изгаряне на въглища марка „Т“ (антрацити), внасяни от Съветския съюз.

По проект за разпалване на парогенераторите е предвидено котелно гориво (мазут). Направена е реконструкция на разпалващите уредби на ПГ4 и ПГ5 за разпалване с природен газ, като е запазена възможността за разпалване и с котелно гориво.

Електрическата мощност се осигурява от:

 • 2 кондензационни парни турбини с регулируеми пароотбори ПТ-30-90/12/1,2 с номинална проектна мощност по 30 MW;
 • 2 кондензационни парни турбини за производство само на електрическа енергия К-110-130/33,6 с номинална проектна мощност по 110 MW;
 • 2 кондензационни парни турбини с регулируеми пароотбори ПТ-60-90/13/1,2 с номинална проектна мощност по 60 MW.

Връзката на централата с електропреносната мрежа се осъществява чрез 4 електропровода 110 kV, присъединени в открита разпределителна уредба ОРУ-110 kV в ТЕЦ „Русе-Изток“. Връзката с електроразпределителната мрежа се осъществява чрез закрита разпределителна уредба ЗРУ 20 kV.

Етапи на изграждане редактиране

ТЕЦ „Русе – Изток“ е изградена на четири етапа:

 • Първи етап – 1964 г.: Изграждане на 2 парни котела тип 1В-220-96 и две пароотборни турбини тип ПТ-30-90/12/1,2 с оборудване от ЧССР;
 • Втори етап – 1966 г.: Кондензационен блок №3 тип 1В-365-139 и турбогенератор тип К-110-130/33,6 с оборудване от ЧССР;
 • Трети етап – 1971 г.: Кондензационен блок тип 1В-365-13 и турбогенератор тип К-110-130/33,6 с оборудване от ЧССР;
 • Четвърти етап – 1985 г.: Изграждане на четири парни котли тип БКЗ-220-100 Ж и две пароотборни турбини тип ПТ-60-90/13/1,2 с оборудване от СССР.[1]

Топлопреносна мрежа редактиране

Топлопреносната мрежа обхваща парни магистрали, водни магистрали за гореща вода и дворни мрежи. Основните съоръжения са:

 • северна парна магистрала;
 • южна парна магистрала;
 • „Захар-Био“ парна магистрала;
 • северна водна магистрала;
 • южна водна магистрала;
 • централна водна магистрала;
 • групови и индивидуални абонатни станции.

Към 31 октомври 2014 г. общата дължина на топлоснабдителната мрежа за битово-гореща вода е 79130 метра. „Топлофикация Русе“ ЕАД снабдява с гореща вода за отопление и хигиенно-битови нужди 18940 абонати, в т.ч. 1094 стопански субекти, 130 бюджетни организации и 17 716 битови потребители.

История редактиране

 • първа копка 12 октомври 1961 г.;
 • пролетта на 1962 г. – започване строителните работи;
 • края на 1963 г. – започване на монтажните работи;
 • 27 декември 1964 г. започване на експлоатация (първи етап);
 • 1966 г. завършване на втори етап;
 • 17 април 1971 г. завършване на трети етап;
 • 1985 г. завършва четвърти етап: изграждане на 4 парни котела по 220 t/h и 2 турбини с мощност по 60 MW – руско оборудване. С това електрическата мощност на централата се увеличава с 30%, а паро- и топлоснабдителните ѝ възможности нарастват повече от 2,5 пъти.

Блокове 3 и 4 са предназначени само за производство на електрическа енергия, а всички останали турбогенератори имат техническа възможност за производство на електрическа и топлинна енергия.

На територията на централата се намират едни от най-високите комини в България – 2 по 180 м и един с височина 100 м.

Централата е собственост на Топлофикация Русе ЕАД, която през 2007 г. е купена от словенската компания „Холдинг Словенске електрарне“. От 2010 г. дружеството е 100% собственост на руската компания Мечел.[1]

Вижте също редактиране

Източници редактиране