Таблица за реакциите между водни разтвори и електролити

Таблица за реакциите между водни разтвори и електролитиРедактиране

Катиони H+ Li+ NH4+ K+ Na+ Ag+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Zn2+ Mn2+ Cu2+ Hg+ Hg2+ Pb2+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Cr3+ Bi3+ Sn2+ Sr2+
Аниони
OH-

хидроксидни

РВ РВ НС[1] РВ РВ НВ РВ МРВ НВ НВ НВ НВ НС НВ НВ НВ НВ НВ РВ РВ РВ РВ
Cl-

хлоридни

РВ РВ РВ РВ РВ НВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ НВ РВ МРВ РВ РВ РВ РВ НВ РВ МРВ
NO-
3

нитратни

РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ
SO2-
4

сулфатни

РВ РВ РВ РВ РВ МРВ НВ МРВ РВ РВ РВ РВ МРВ РВ НВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ НВ
SO2-
3

сулфитни

РВ РВ РВ РВ РВ МРВ МРВ МРВ МРВ МРВ НВ НС НВ НС НВ МРВ РВ РВ ? НВ НВ НВ
S2-

сулфидни

РВ РВ РВ РВ РВ НВ НС НС НС НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ ? НВ НВ РВ
CO2-
3

карбонатни

РВ РВ РВ РВ РВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ РВ НС ? НВ ? НВ
SiO2-
3

силикатни

НВ РВ НС РВ РВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ РВ НВ НВ НВ НВ НВ ? НВ ? НВ
PO3-
4

фосфатни

РВ НВ РВ РВ РВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ НВ
CH3COO-

ацетатни

РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ РВ

ЛегендаРедактиране

РВ Разтворимо вещество МРВ Малко разтворимо вещество НВ Неразтворимо вещество НС Не съществува

ИзточнициРедактиране

  1. Киркова, Елена. Химия на елементите и техните съединения. София, Университетиско издателство „Св. Клинент Охридски“, 2013. ISBN 978-954-07-3504-7. с. 263.