Вижте пояснителната страница за други значения на Тавтология.

Тавтологията е самоочевидна истина, която не предполага никакви допускания, за да се установи нейната истинност.

Пример за тавтология е:

  • Или всички гарвани са черни, или някой от тях не е.

Твърдение, което може да обозначим по следния начин:

, обозначено като

Така, твърдението е винаги грешно и се нарича противоречие или несъгласуваност и се обозначава като