Тайнството е свещенодействие в християнството, при което вярващият приема благодатните дарове на Светия Дух. Тайнствата имат външна, видима, и невидима страна. Към външната страна се отнасят строго определените молитви и външни знаци, с които извършващият тайнството измолва Божията благодат. Невидимата страна е именно мистичното предаване на тази благодат върху този, спрямо когото се извършва тайнството. Тъкмо в това е съществената разлика между тайнствата и другите свещенодействия – молитви, богослужения, обреди. Външно тайнствата са подобни на тях, но притежават именно невидимата страна, която ги издига на по-високо ниво.

„Кръщението на Иисус от Йоан Кръстител“, икона на Андрей Рубльов от 15 век. Християнството възприема кръщението за първо и основополагащо тайнство.

Богословска обосновкаРедактиране

В Никейско-цариградския Символ на вярата десетият член гласи: „Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.“ Според тълкуването на Църквата, тук се дава основата за регламентирането на тайнството (и тайнствата) като такова.

Брой на тайнстватаРедактиране

В древността християнската църква не е имала точно определен брой на тайнствата. Техният брой се е променял от две до повече от десет. Учението за „седемте тайнства“ се появява за първи път в „Изповедание на вярата“, подготвено от папа Климент IV за император Михаил Палеолог през 1267 г.[1] Това са тайнствата:

След Реформацията, мнозинството протестантски конфесии снижават броя на тайнствата обикновено до две – кръщение и евхаристия. Някои изповедания добавят към тях покаянието, брака или свещенството.

Видове тайнстваРедактиране

От гледище на Православната и Католическата църква, тайнствата могат да бъдат разделени на две основни категории.

  • Задължителни – Кръщение, Миропомазване, Покаяние и Евхаристия – това са тайнствата, които са религиозно задължение на всеки християнин и необходимо условие за неговото спасение.
  • Незадължителни – Свещенство, Брак и Елеосвещение – тайнства, които се извършват върху определени лица с определена цел – при придобиването на свещенически сан, при сключване на брак, с цел измолването на Божията благодат върху тежко болен.

Освен това тайнствата могат да бъдат определени като еднократни и многократни – например Кръщението се извършва веднъж, докато редовното участие в тайнството Евхаристия е религиозно задължение на всеки християнин, независимо от конфесията.

Различия в разбирането на тайнстватаРедактиране

  • Според римокатолицизма тайнството действа „ex opere operato“, т.е. само по себе си. У кръстения член на Църквата благодатта е действена от само себе си, независимо от неговото нравствено състояние и постъпки.
  • В православието се приема представата, че правилно извършеното тайнство е действително, но за да стане действащо е необходимо духовното усърдие на самия вярващ.

Разликите между католицизмя и православието се състоят предимно в уточняване на понятията. На по-дълбоко равнище на разбиране двете схващания намират своето единодушие. Другите различия засягат предимно външната страна на тайнството.

  • Повечето изповедания, възникнали на основата на протестанството, разбират тайнствата преди всичко като символична постъпка. Това обаче не изключва, поне при възникналите по-рано направления, като лутеранството и англиканството, загадъчната част на тайнствата.

ИзточнициРедактиране

  1. Шнитер, Мария. „Пътища през православния ритуал“. София, Изток-Запад, 2017. ISBN 978-619-01-0104. с. 78. (на български)

Външни препраткиРедактиране