Талий

химичен елемент с атомен номер 81

Талий е химичен елемент със символ Tl и атомен номер 81. Този мек сребристо бял ковък метал химически прилича на калай, но губи своя цвят при излагане на въздух. Приблизително 60 – 70 % от този елемент се използва в електрическата индустрия, а останалата част – във фармацевтичната индустрия и в производството на стъкло. Използва се също в инфрачервени детектори.

Талий
Талий – сребристо-бял метал
Талий – сребристо-бял метал
Сребристо-бял метал
Спектрални линии на талий
Спектрални линии на талий
ЖивакТалийОлово
In

Tl

Nh
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZТалий, Tl, 81
Група, период, блок136p
Химическа серияслаб метал
Електронна конфигурация[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 18, 3
CAS номер7440-28-0
Свойства на атома
Атомна маса204,38 u
Атомен радиус (изч.)190 (156) pm
Ковалентен радиус145±7 pm
Радиус на ван дер Ваалс196 pm
Степен на окисление3, 2, 1, −1, −2, −5
ОксидTl2O3 и Tl2O (основни)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,62
Йонизационна енергияI: 589,4 kJ/mol
II: 1971 kJ/mol
III: 2878 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структурашестоъгълна плътноопакована
Плътност11850 kg/m3
Температура на топене577 K (304 °C)
Температура на кипене1746 K (1473 °C)
Моларен обем1,72×10-5 m3/mol
Специф. топлина на топене4,14 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение165 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 882 977 1097 1252 1461 1758
Скорост на звука818 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет129 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост6,7×106 S/m при 20 °C
Специф. ел. съпротивление0,18 Ω.mm2/m при 20 °C
Топлопроводимост46,1 W/(m·K)
Магнетизъмдиамагнитен
Модул на еластичностGPa
Модул на срязване2,8 GPa
Модул на свиваемост43 GPa
Коефициент на Поасон0,45
Твърдост по Моос1,2
Твърдост по Бринел26,5 – 44,7 MPa
История
Наименуванот гръцкото θαλλός – „клонка, стрък“
ОткритиеУилям Крукс
(1861 г.)
ИзолиранеКлод-Огуст Лами
(1862 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
203Tl 29,5 % стабилен
204Tl синт. 3,78 г. ε 204Hg
β- 204Pb
205Tl 70,5 % стабилен

Талият е силно токсичен[1] и поради това се използва в отрови за плъхове и инсектициди, но това му използване е намаляло или дори премахнато преди векове. Талият често е бил използван за убийства и поради тази причина е получил прякора „Отровата на отровителя“ и „Пудрата на наследството“ (заедно с арсена).

Бележки редактиране

  1. Тарасенко Н.В., Рубцов В.Ф., Малинин А.В., Седов В.В. Талий (Таллий) // Голямата медицинска енциклопедия (в 30 тома). 3 издание. Т. 24. Съдов шев – Тениоза (Сосудистый шов – Тениоз). Москва, Издателство „Съветска енциклопедия“, 1985. с. 544. Посетен на 1 юни 2018. (на руски) ((ru))