Отваря главното меню
Dielectric responses DE.svg

tgδ (Тангенс делта) е основна характеристика за всеки диелектрикδ се нарича ъгъла на диелектрични загуби. Тази характеристика е число без дименсия, по-малко от 1.

Диелектрик поставен в електрическо поле, превръща част от енергията на полето в топлина, в резултат на което се загрява. Тази енергия се нарича диелектрични загуби.

Пълните диелектрични загуби Р при променливо напрежение с честота f са:

Р = U2 ω C tgδ, [W],

а специфичните диелектрични загуби:

p = E2 ω ε0 εr tgδ, [W/m3],

където

U е приложеното напрежение, V;
Еинтензитета на полето, V/m;
ω – кръговата честота, ω = 2πf, s-1.