Тезата е аргументирано и целенасочено становище, което поставя или дефинира някаква идея или проблем по определена тема.[1]

Във философията, тезата е основа на диалектическата триадатеза – антитезасинтеза“.

Източници редактиране

  1. 120 литературни разработки от Паисий до Дебелянов. Първа част.